Archief

Januari 2020

 • ONDERZOEK PIËTISME BELEEFT HOOGTEPUNT OP VRIJE UNIVERSITEIT
 • REURING OVER KUNST IN DOM VAN KEULEN
 • GEREFORMEERDE BELIJDENIS IS EVEN KATHOLIEK ALS NICEA-CONSTANTINOPEL
 • HERONTDEKTE BIJBEL IN REFORMATIE VERGT STEEDS TOE-EIGENING
...

Lees verder

December 2019

 • ZWINGLI, THEOLOOG VAN EEN GENORMEERDE VRIJHEID
 • VAN WORSTINCIDENT TOT AFSCHAFFING VAN DE MIS
 • ZWINGLI LEZEN IS EEN MUST VOOR GEREFORMEERDE PROTESTANTEN
 • DE REFORMATIE: EEN BONT GEZELSCHAP
 • ZWINGLI’S 67 STELLINGEN: WARM PLEIDOOI VOOR DE SCHRIFT
 • OOK ZWINGLI ONDER DE DOPERSEN…?
...

Lees verder

November 2019

 • WARE VRIJHEID NOOIT ZONDER GEBONDENHEID
 • VRIJHEID VRAAGT TOEWIJDING, VOEDING EN BESCHERMING
 • STRIJDER VOOR VRIJHEID IN EN NA DE OORLOG
 • GELOVIGE STAAT PROFETISCH EN KRITISCH MIDDEN IN DE WERELD
 • JODEN GENOTEN IN REPUBLIEK BEPERKTE VRIJHEID
 • BREXIT: BEVRIJDING VOOR DE BRITTEN?
 • JAN PIETER HEIJE, DE DICHTER VAN ‘DE ZILVERVLOOT’
 • SLAVEN “DIEFFELYK ONTSTOOLEN” UIT HUN LAND
...

Lees verder

Oktober 2019

 • DE KERK IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST EN INSTITUUT
 • RIJKE LUTHERSE TRADITIE AMSTERDAM VERBEELD
 • RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF, EEN KERNSTUK VAN DE REFORMATIE
 • MOSLIMS VOORALSNOG GEEN KATHOLIEKEN OF JODEN…
...

Lees verder

Augustus/September 2019

 • SYNODE VAN DORDT BLIJFT ACTUEEL NA EINDE HERDENKINGEN
 • KERK IN SPANJE HOUDT AFSTAND TOT DORDTSE LEERREGELS
 • “VERSCHILLEN BRENGEN GELOVIGEN JUIST DICHTER BIJ ELKAAR”
 • EEN VROUWELIJKE BIJDRAGE AAN LUTHERS REFORMATIE
 • KUNST ALS BRUG TUSSEN MENSEN VAN NU EN DE BIJBEL
 • ORIGINELE WERKEN KEES DE KORT VOOR HET EERST PUBLIEK GETOOND
 • JOHANNES JACOBUS VAN OOSTERZEE, EEN INVLOEDRIJKE KANSELREDENAAR
...

Lees verder

Mei 2019

 • HANS VON DOHNANYI, EEN PERSOON OM NIET TE VERGETEN
 • GEBOD VAN HET OGENBLIK: ONVOORZICHTIGHEID
 • LEESBARE BRIEF IN ONTREDDERD DUITSLAND
 • SCHLINGENSIEPEN OVER BONHOEFFER
 • KONINKLIJK GEDENKEN
 • RAUTER: HIMMLERS VUIST IN NEDERLAND
 • EEN KIJKJE IN HET HART VAN BONHOEFFER
...

Lees verder

April 2019

 • OP DE BRES VOOR GEREFORMEERDE OECUMENE
 • “FOCUS BIJ OECUMENE OP DE EENHEID IN CHRISTUS”
 • BALANCEREN TUSSEN WAARHEID EN EENHEID
 • CHRISTENEN IN GESPREK OVER TOEKOMST ISRAËL
 • EEN WELDOENSTER VAN ARMEN EN GEVANGENEN
 • DE JOODSE MISSIE VAN VON ZINZENDORF
 • REFORMATIE HEEFT BETEKENIS VOOR GEHELE LEVEN
...

Lees verder

Maart 2019

 • PASSIE IN CHRISTENDOM EN ISLAM
 • WAT KLEITABLETTEN VERTELLEN OVER DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP
 • ‘DE FRIESE VRAGEN’ IN EN BUITEN FRIESLAND
 • CHRISTENEN DE STRAAT OP
 • ROTTERDAMSE WELDOENSTER: MARIA CATHARINA VAN DOOREN
 • BEZETEN TIJD SCHREEUWT OM INKEER EN VERSTILLING
 • HANDELEN ZOLANG HET KAN
 • VOORSPEL, WERKELIJKHEID EN GEVOLG VAN WO II
...

Lees verder

Februari 2019

 • ROOMS-KATHOLIEKEN ONTDEKKEN LUTHER ALS KERKHERVORMER
 • VROUWELIJKE LIEFDADIGHEID BLOEIDE IN NEGENTIENDE EEUW
 • DOOP ALS TEGENWICHT TEGEN EGOÏSME EN INDIVIDUALISME
 • TEGEN ELKE VORM VAN TIRANNIE
 • DISCUSSIE OVER HERKOMST VAN ‘DE FRIESE VRAGEN’ VAN HET AVONDMAALSFORMULIER
...

Lees verder

Januari 2019

 • FREDERIK JOHAN KROP: STRIJDER VOOR GELOOFSVRIJHEID IN NEDERLAND EN RUSLAND
 • DE SCHRIFT IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST, KERK EN TRADITIE
 • STADHOUDER IN ROERIGE TIJDEN
 • INVLOED VERMIGLI OVERSTIJGT THUISLAND ITALIË
 • PREDIKANT, DICHTER EN GELAATSKUNDIGE
 • “ROOMS, DÚS NIET KATHOLIEK, MAAR TOCH WEL WARE CHRISTENEN”
...

Lees verder

Eerdere jaargangen zijn te lezen op Digibron.
Naar Digibon