Archief

November 2019

 • WARE VRIJHEID NOOIT ZONDER GEBONDENHEID
 • VRIJHEID VRAAGT TOEWIJDING, VOEDING EN BESCHERMING
 • STRIJDER VOOR VRIJHEID IN EN NA DE OORLOG
 • GELOVIGE STAAT PROFETISCH EN KRITISCH MIDDEN IN DE WERELD
 • JODEN GENOTEN IN REPUBLIEK BEPERKTE VRIJHEID
 • BREXIT: BEVRIJDING VOOR DE BRITTEN?
 • JAN PIETER HEIJE, DE DICHTER VAN ‘DE ZILVERVLOOT’
 • SLAVEN “DIEFFELYK ONTSTOOLEN” UIT HUN LAND
...

Lees verder

Oktober 2019

 • DE KERK IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST EN INSTITUUT
 • RIJKE LUTHERSE TRADITIE AMSTERDAM VERBEELD
 • RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF, EEN KERNSTUK VAN DE REFORMATIE
 • MOSLIMS VOORALSNOG GEEN KATHOLIEKEN OF JODEN…
...

Lees verder

Augustus/September 2019

 • SYNODE VAN DORDT BLIJFT ACTUEEL NA EINDE HERDENKINGEN
 • KERK IN SPANJE HOUDT AFSTAND TOT DORDTSE LEERREGELS
 • “VERSCHILLEN BRENGEN GELOVIGEN JUIST DICHTER BIJ ELKAAR”
 • EEN VROUWELIJKE BIJDRAGE AAN LUTHERS REFORMATIE
 • KUNST ALS BRUG TUSSEN MENSEN VAN NU EN DE BIJBEL
 • ORIGINELE WERKEN KEES DE KORT VOOR HET EERST PUBLIEK GETOOND
 • JOHANNES JACOBUS VAN OOSTERZEE, EEN INVLOEDRIJKE KANSELREDENAAR
...

Lees verder

Mei 2019

 • HANS VON DOHNANYI, EEN PERSOON OM NIET TE VERGETEN
 • GEBOD VAN HET OGENBLIK: ONVOORZICHTIGHEID
 • LEESBARE BRIEF IN ONTREDDERD DUITSLAND
 • SCHLINGENSIEPEN OVER BONHOEFFER
 • KONINKLIJK GEDENKEN
 • RAUTER: HIMMLERS VUIST IN NEDERLAND
 • EEN KIJKJE IN HET HART VAN BONHOEFFER
...

Lees verder

April 2019

 • OP DE BRES VOOR GEREFORMEERDE OECUMENE
 • “FOCUS BIJ OECUMENE OP DE EENHEID IN CHRISTUS”
 • BALANCEREN TUSSEN WAARHEID EN EENHEID
 • CHRISTENEN IN GESPREK OVER TOEKOMST ISRAËL
 • EEN WELDOENSTER VAN ARMEN EN GEVANGENEN
 • DE JOODSE MISSIE VAN VON ZINZENDORF
 • REFORMATIE HEEFT BETEKENIS VOOR GEHELE LEVEN
...

Lees verder

Maart 2019

 • PASSIE IN CHRISTENDOM EN ISLAM
 • WAT KLEITABLETTEN VERTELLEN OVER DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP
 • ‘DE FRIESE VRAGEN’ IN EN BUITEN FRIESLAND
 • CHRISTENEN DE STRAAT OP
 • ROTTERDAMSE WELDOENSTER: MARIA CATHARINA VAN DOOREN
 • BEZETEN TIJD SCHREEUWT OM INKEER EN VERSTILLING
 • HANDELEN ZOLANG HET KAN
 • VOORSPEL, WERKELIJKHEID EN GEVOLG VAN WO II
...

Lees verder

Februari 2019

 • ROOMS-KATHOLIEKEN ONTDEKKEN LUTHER ALS KERKHERVORMER
 • VROUWELIJKE LIEFDADIGHEID BLOEIDE IN NEGENTIENDE EEUW
 • DOOP ALS TEGENWICHT TEGEN EGOÏSME EN INDIVIDUALISME
 • TEGEN ELKE VORM VAN TIRANNIE
 • DISCUSSIE OVER HERKOMST VAN ‘DE FRIESE VRAGEN’ VAN HET AVONDMAALSFORMULIER
...

Lees verder

Januari 2019

 • FREDERIK JOHAN KROP: STRIJDER VOOR GELOOFSVRIJHEID IN NEDERLAND EN RUSLAND
 • DE SCHRIFT IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST, KERK EN TRADITIE
 • STADHOUDER IN ROERIGE TIJDEN
 • INVLOED VERMIGLI OVERSTIJGT THUISLAND ITALIË
 • PREDIKANT, DICHTER EN GELAATSKUNDIGE
 • “ROOMS, DÚS NIET KATHOLIEK, MAAR TOCH WEL WARE CHRISTENEN”
...

Lees verder

November 2018

 • GOMARUS OF ARMINIUS: EEN DEBAT VAN EEUWIGHEIDSBELANG
 • VAN HASSELT NAAR DORDT EN TERUG
 • HET LIEFDESLIED VAN DORDT: VAN VERKIEZING TOT VOLHARDING
 • HET PREDIKANTENGESLACHT LYDIUS
 • DE VERKIEZING ALS “COR ECCLESSIAE” [2]
 • VERKIEZING IS NIET VOOR GEARRIVEERDE BURGERS
 • EEN TROUWE STEUN VOOR PRINS MAURITS
 • HET SPOOK VAN MOHAMMED IN DORDT
 • DRINGEN OM “DICHT” BIJ DORDT TE STAAN
 • HET HEIL LIGT NIET IN HANDEN VAN DE MENS
...

Lees verder

Juni/juli 2016

HEEFT HET CHRISTENDOM HET CONSERVATISME NODIG? Het was een prachtige middag, afgelopen zaterdag 26 mei. Niet alleen buiten, maar ook binnen de muren van de Pauluskerk in Dordrecht was het genieten....

Lees verder

Eerdere jaargangen zijn te lezen op Digibron.
Naar Digibon