Christelijk opiniërend
magazine voor kerk,
cultuur en maatschappij

“Wie is mijn naaste?”

Door:

Lees verder Word abonnee!

Home

Naastenliefde. Omzien naar elkaar in een zelfzuchtige samenleving

Januarinummer van Protestants Nederland belicht bijbels gebod principieel en praktisch

De wereld anno 2023 heeft er misschien wel meer dan ooit behoefte aan: naastenliefde. Maar wat is er zo specifiek aan christelijke naastenliefde? Op die vraag probeert het nieuwe nummer van Protestants Nederland een antwoord te geven. Zowel de Bijbel als de geschiedenis en de actuele praktijk komen aan het woord.

Michael Mulder, nieuwtestamenticus aan de TUA, heeft recent exegetisch onderzoek verwerkt in zijn uitleg van wat het paradigma van de christelijke naastenliefde is geworden: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien dat het niet gaat om de vraag wie mijn naaste is, maar voor wie ik zelf een naaste ben. Ds. Sam Janse laat in zijn bijdrage zien wat dit betekende voor het vroege christendom en het jodendom tegenover de heidenwereld.

Het protestantisme heeft vanaf het begin gewezen op het belang van de naastenliefde, zo laat Christa Boerke, kerkhistoricus en redactielid, zien in een blik op de Reformatiegeschiedenis. Luther kon zich niet voorstellen dat een gelovige, die leeft van de liefde van Christus, op zijn beurt geen oog zou hebben voor de liefde voor de naaste. Calvijn plaatst het thema in het licht van de zelfverloochening.

Hoe ver moet naastenliefde gaan? Nico van der Voet, docent aan de CHE, toont aan dat onze inzet voor de ander grenzen kent, en dat het niet gezond is die te overschrijden. Dat dit ook niet van ons wordt gevraagd. Hier liggen enkele psychologische “knopen”, die hij voor de lezer ontwart.

Marcel Poorthuis, emeritus professor aan de Tilburg School of Catholic Theology, geeft in zijn artikel iets weer van de gedachtewereld van de joodse filosofen Martin Buber en Emmanuel Levinas. Voor Levinas is een relatie tussen God en mens met uitsluiting van de naaste eenvoudigweg niet mogelijk.

De praktijk van de naastenliefde, waarin sommigen een professioneel werkveld hebben gevonden, krijgt gestalte in diverse bijdragen. Er is een interview met Sebastiaan Hexspoor van stichting Present. Rina Molenaar van Woord en Daad bepaalt ons in haar column bij onze motieven achter de hulpverlening. Zijn die altijd wel zo zuiver? Ten slotte geeft Elly Urban, hoofd Programma’s van ZOA, de lezer aan de hand van een kunstwerk van Szego Gilly een inkijkje in haar ervaringen met het vluchtelingenwerk.

Wie het blad Protestants Nederland kent, zal in dit nieuwe nummer een verandering ontdekken. Hoofdredacteur Klaas van der Zwaag heeft vanwege ziekte zijn hoofdredacteurschap moeten neerleggen. Bestuursvoorzitter ds. J.M.J. Kievit schrijft hierover in het Woord Vooraf. Inmiddels is de zoektocht naar een opvolger gestart.

Ook voor Protestants Nederland zijn het dure tijden, zeker met de viering van het honderdjarig bestaan van de vereniging in zicht. Wilt u daaraan bijdragen en de missie van PN steunen? Neem dan een (proef)abonnement via de website www.protestantsnederland.nl of steun ons met een extra gift.

Over Protestants Nederland

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.

Lees verder

Het magazine

6x per jaar publiceert de vereniging voortaan het gelijknamige tweemaandelijks blad Protestants Nederland. Een jaarabonnement kost 32,50 euro, een studentenabonnement 25 euro.

Aanvragen