Verdiept christelijk-historisch
bewustzijn.

Word abonnee!

HERMAN BAVINCK WAS ORTHODOXE CALVINIST ÉN MODERNE WETENSCHAPPER

Door: dr. K. van der Zwaag

Lees verder Word abonnee!

Home

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.

Het verhaal

1923 – Begin Op 5 april 1923 wordt in een wijkgebouw van de Hervormde gemeente te Rotterdam de Vereniging Protestants Nederland opgericht. Tot de oprichters behoren ds. H. Bakker, dr. F.J. Krop, dr. J.P. de Bie en ds. K.H.E. Gravemeijer. Eerst wordt de vereniging door bijna uitsluitend leden van de Nederlandse Hervormde Kerk gedragen. Later krijgt zij een meer interkerkelijk karakter.

Lees verder

Het maandblad

10x per jaar publiceert de vereniging het gelijknamige maandblad Protestants Nederland. Een abonnement kost € 32,50 per jaar.

Aanvragen