Christelijk opiniërend
magazine voor kerk,
cultuur en maatschappij

De tijdgeest en Gods Geest

Door: Dr. K.H.E. Gravemeijer

Lees verder Word abonnee!

Home

 

Verschijnt 1 juni:

100 jaar Protestants Nederland

Protestants Nederland publiceert jubileumnummer

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Vereniging Protestants Nederland werd opgericht. Daarom brengt de redactie van het gelijknamige blad een jubileumnummer uit, dat op 1 juni verschijnt. Daarin wordt uiteraard teruggeblikt op het verleden. Ontstaan vanuit de antithese met de Rooms-Katholieke Kerk is het verenigingsorgaan een magazine geworden met een veel breder aanbod. De basis is hetzelfde gebleven: de erfenis van de 16e-eeuwse Reformatie en de vertaling daarvan naar de actualiteit op kerkelijk en maatschappelijk gebied.

Het dubbeldikke jubileumnummer bevat enkele artikelen uit het PN-archief die door bestuursleden gekozen zijn omdat ze het verdienen nog eens gelezen te worden, o.a. van Dr. W. Aalders (1909-2005) en dr. W.H. Velema (1929-2019). Beiden gingen destijds in op de veranderingen in hun tijd en de betekenis daarvan voor de kerk. Daarnaast zijn er nieuwe bijdragen. Voorzitter ds. J.M.J. Kieviet belicht de vraag “Waarom wordt u een protestant genoemd?” Er zijn drie interviews met oud-bestuursleden, onder wie oud-voorzitter ds. L.J. Geluk. Dr. Klaas van der Zwaag blikt in zijn column terug maar schrijft ook een artikel over de manier waarop Rome tegenwoordig tegen Luther aankijkt; daarin is het een en ander veranderd. Een artikel van drs. C. Blenk laat nog eens zien hoe groot de betekenis van Groen van Prinsterer was voor het gereformeerd protestantisme van de 19e eeuw, terwijl ds. A. Beens de lezer een persoonlijke blik gunt in het kerkelijk en theologisch leven van de 20e eeuw.

In het nummer wordt ook een middagconferentie aangekondigd die tot doel heeft de blik op de toekomst te richten. Op vrijdag 16 juni 2023 is iedereen vanaf 14.30 uur welkom in de Aker te Putten. Dr. Wim van Vlastuin en Dr. James Kennedy zullen ingaan op de vraag “Heeft het protestantisme toekomst?”. De toegang bedraagt € 15,= per persoon inclusief de maaltijd om 17.00 uur. Na de maaltijd volgt er een forumdiscussie met de sprekers en het publiek. Afronding rond 19.00 uur. Aanmelden kan via info@protestantsnederland.nl én door tevens het bedrag over te maken op rekeningnummer NL04 INGB 0000 195 500 t.n.v. penningmeester VPN, onder vermelding van: conferentie.

Het fraai uitgevoerde jubileumnummer is voor € 7,50 (inclusief porto) te bestellen via de website protestantsnederland.nl of via email info@protestantsnederland.nl

Voor meer informatie over het magazine of de conferentie kunt u zich richten tot waarnemend hoofdredacteur Christa Boerke via hetzelfde emailadres.

Over Protestants Nederland

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.

Lees verder

Het magazine

6x per jaar publiceert de vereniging voortaan het gelijknamige tweemaandelijks blad Protestants Nederland. Een jaarabonnement kost 32,50 euro, een studentenabonnement 25 euro.

Aanvragen