Christelijk opiniërend
magazine voor kerk,
cultuur en maatschappij

Gereformeerde spiritualiteit

Door: Jan Hoek

Lees verder Word abonnee!

Home

Ga naar conferentie: Gereformeerd in de volkskerk!?

Themanummer Protestants Nederland belicht actualiteit van gereformeerde spiritualiteit

Mystiek en bevinding: het diepe verlangen naar God

Klaas van der Zwaag, hoofdredacteur Protestants Nederland

“Mystiek en bevinding.” Het was ruim 45 jaar geleden (in 1976) dat de reformatorische studentenvereniging CSFR een spraakmakende zomerconferentie hield onder dit motto. Het was een bijzondere sfeer in het voormalige klooster dat de Lodenstein scholengemeenschap in Amersfoort had aangekocht, zo laat deelnemer ds. Lieuwe Schaafsma, toen student, weten in het themanummer van Protestants Nederland over mystiek en/of bevinding. Er was eenmeditatieve dagopening van twee oudere dominees, de hervormde ds. J. Lekkerkerker en ds. R. Kok, die na zijn schorsing door de Gereformeerde Gemeenten overgegaan was naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ds. Schaafsma: “Vanuit hun persoonlijke beleving spraken ze over de levende omgang met God. Het maakte diepe indruk op alle studenten.”
We leven in een tijd waarin ervaring ‘in’ is. Kennis heeft pas waarde als het ‘landt’ in de mens en hij ook innerlijk weet waar hij het over heeft. Maar is elke bevinding goed en in de lijn van de Schrift? En: ben je “bevindelijk gereformeerd” of een “bevindelijke christen”?, zo vraagt ds. J.M.J. Kieviet zich af in het nummer. In het nummer schetst dr. Jan Hoek de contouren van de gereformeerde spiritualiteit en zet mystiek-kenner dr. Kick Bras uiteen wat de waarde van het protestantisme is voor de mystiek. Dr. P. de Vries belicht de rol van de religieuze ervaring bij Archibald Alexander en dr. C. A. van der Sluijs geeft een “hervormd” perspectief op bevinding, naar aanleiding van zijn boek Binding aan bevinding. Mystiek is breder dan de gereformeerde traditie, zo laat dr. Hans van de Breevaart zien in zijn beschouwingen over de islamitische denker Ghazali. De rooms-katholieke priester dr. Jos Moons, gepromoveerd op de plaats van de Heilige Geest in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, toont aan hoe in de huidige “synodale weg”, het wereldwijde inspraakproces in de Rooms-Katholieke Kerk, geluisterd wordt naar de stem van de Heilige Geest. En laten we niet J.S. Bach vergeten: Rinke van der Valle, schrijver van Geen dag zonder Bach, doet uit de doeken welke mystieke ondertonen het werk van deze grootse toonkunstenaar heeft. Godsdienstpsycholoog prof. dr. Joke van Saane verklaart hoe het kan dat bevindelijk gereformeerden ogenschijnlijk prima functioneren ondanks “een potentieel aan deprimerende overtuigingen.” Wie zich wil verdiepen in mystiek en bevinding, kan tegenwoordig terecht bij enorm veel bronnen. In dit nummer daarom volop aandacht voor een hausse aan boeken over piëtisme en puritanisme die onder meer vanuit Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids (VS) over de hele wereld uitzwermen.

Vooruitblik Themanummer juli:

Vormende verbanden:

over huwelijk, gezin en familie

Over Protestants Nederland

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.

Lees verder

Het magazine

6x per jaar publiceert de vereniging voortaan het gelijknamige tweemaandelijks blad Protestants Nederland. Een jaarabonnement kost 32,50 euro, een studentenabonnement 25 euro.

Aanvragen