Contact

Ledenadministratie

Voor in- en uitschrijven lidmaatschap of een adreswijziging:
Dhr. M. Uitbeijerse
muitbeijerse@solcon.nl

Secretariaat

Mw. Drs. C.Th. Boerke
Ratelaar 61
7322 GM Apeldoorn
info@protestantsnederland.nl

Financiën

L.J. van Valen te Dordrecht
penningmeester@protestantsnederland.nl

Redactie tweemaandelijks blad ‘Protestants Nederland’

Voor vragen en of opmerkingen aan de redactie van het tweemaandelijks blad Protestants Nederland kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Hoofdredacteur
Dr. K. van der Zwaag
Geerstuk 25
3773 DB Barneveld
info@protestantsnederland.nl

Abonneewerving

De abonneewerving wordt gedaan door dhr. M. Uitbeijerse.
muitbeijerse@solcon.nl

Geldstromen

NL04INGB0000195500 (maandblad)
NL60ABNA0576003425 (algemeen)
beide ten name van Vereniging Protestants Nederland.

 

    Contact