Contact

Ledenadministratie

Voor in- en uitschrijven lidmaatschap of een adreswijziging:
Abonnementenbeheer Verloop drukkerij
abonnement@verloop.nl

Secretariaat

Mw. Drs. C.Th. Boerke
Ratelaar 61
7322 GM Apeldoorn
info@protestantsnederland.nl

Financiën

B. Post te Veenendaal
penningmeester@protestantsnederland.nl

Redactie tweemaandelijks blad ‘Protestants Nederland’

Voor vragen en of opmerkingen aan de redactie van het tweemaandelijks blad Protestants Nederland kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Hoofdredacteur
Dr. K. van der Zwaag
Geerstuk 25
3773 DB Barneveld
info@protestantsnederland.nl

Proefnummers:

Proefnummers van ons magazine kunt u hier bestellen.

Bank

NL04INGB0000195500 t.n.v. Vereniging Protestants Nederland.

 

    Contact