Contact

Secretariaat

Mw. Drs. C.Th. Boerke
Ratelaar 61
7322 GM Apeldoorn
info@protestantsnederland.nl

Financiën

H. de Gier
Nansenstraat 14
2806 HL Gouda
Tel. (0182) 51 55 77
penningmeester@protestantsnederland.nl

Redactie maandblad ‘Protestants Nederland’

Voor vragen en of opmerkingen aan de redactie van het maandblad Protestants Nederland kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Dhr. K. van der Zwaag
Geerstuk 25
3773 DB Barneveld
kvdzwaag@rd.nl

Abonneewerving

De abonneewerving wordt gedaan door dhr. M. Uitbeijerse.
abonneewerving@protestantsnederland.nl

Geldstromen

NL04INGB0000195500 (maandblad)
NL60ABNA0576003425 (algemeen)
beide ten name van Vereniging Protestants Nederland.

 

Contact