Januari 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

FREDERIK JOHAN KROP: STRIJDER VOOR GELOOFSVRIJHEID IN NEDERLAND EN RUSLAND

Op 5 april 1923 werd in het wijkgebouw Geloof en vrijheid van de hervormde gemeente van Rotterdam de Vereniging Protestants Nederland opgericht. Eén van de oprichters van de Vereniging, dr. Frederik Johan Krop (1875-1945), was hervormd predikant in de Rotterdamse gemeente.

DE SCHRIFT IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST, KERK EN TRADITIE

De Heilige Schrift heeft het hoogste en laatste gezag over leer en leven. Maar is dat ook het enige gezag? Steeds meer zijn reformatorische theologen geneigd om het “sola scriptura” (alléén de Schrift) te nuanceren. De Schrift hebben we immers ontvangen in de weg van de traditie en we hebben ook onze leeswijzers in de belijdenisgeschriften. En de Geest trekt sporen in deze tijd.

STADHOUDER IN ROERIGE TIJDEN

Een stroom aan biografieën, beschouwingen en analyses is in de laatste jaren verschenen over de achttiende en negentiende eeuw. Aan deze stroom is nu een ‘pil’ van bijna 1000 pagina’s toegevoegd: een biografie over Willem IV. Stadhouder in roerige tijden. 1711-1751. Deze stadhouder, Willem IV van Oranje-Nassau, was de eerste stadhouder in alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij was de grootvader van de latere koning Willem I der Nederlanden.

INVLOED VERMIGLI OVERSTIJGT THUISLAND ITALIË

Wat heeft Italië bijgedragen aan de Reformatie? Was dat land, waar paus en inquisitie bijna alles te vertellen hadden, niet extreem gevaarlijk voor iemand die de Reformatie welgezind was? Italië was niet het meest in aanmerking komende land – maar toch! Ook daar werkte de Geest van God!

PREDIKANT, DICHTER EN GELAATSKUNDIGE

Zürich is een interessante stad met een rijke historie en met veel bezienswaardigheden. Bekend is de Grossmünster en de Fraumünster, minder bekend is de Evangelischreformierte Kirchgemeinde St. Peter, de kerk waaraan de naam van Johann Kaspar Lavater verbonden is.

“ROOMS, DÚS NIET KATHOLIEK, MAAR TOCH WEL WARE CHRISTENEN”

Wel katholiek, maar niet rooms. Daarmee kun je tegenwoordig veel reformatorische christenen – terecht – over de streep krijgen. Maar je kunt het ook omdraaien: Rome zélf is niet meer katholiek door haar on-Bijbelse leringen.