Oktober 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

DE KERK IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST EN INSTITUUT

“Uit alle kerken vergadert God Zich een volk,” zo stelde wijlen ds. Gerrit van de Breevaart het vaak. Dat van eeuwigheid verkoren volk van ware gelovigen was de Kerk met een hoofdletter. Na jarenlange worsteling met God, mocht ook hij zich door de Geest een levend lidmaat van Christus’ ene lichaam weten.

RIJKE LUTHERSE TRADITIE AMSTERDAM VERBEELD

Ooit vonden honderden ouden van dagen en weeskinderen onderdak in het Oude Mannen en Vrouwen Huis van de Evangelisch-Lutherse Diaconie aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam. Afgelopen juni opende het Luther Museum op die locatie zijn deuren.

RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF, EEN KERNSTUK VAN DE REFORMATIE

Het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof is een kernovertuiging van de Reformatie geweest. Maar hoe heeft zich die ontwikkeld vóór die tijd en is het nog steeds een breekpunt met de Rooms-Katholieke Kerk? Bovendien: Is het wel een hoofdthema geweest in het denken van Paulus zélf? Een veelzijdig handboek belicht op grondige wijze al deze vragen.

MOSLIMS VOORALSNOG GEEN KATHOLIEKEN OF JODEN…

Er was een tijd dat wij in katholieken en Joden een bedreiging zagen voor onze protestantse natie. Abraham Kuyper zag 150 jaar geleden Joden samenspannen met liberalen om ons land volledig te seculariseren.