Juni/juli 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

HEEFT HET CHRISTENDOM
HET CONSERVATISME NODIG?

Het was een prachtige middag, afgelopen
zaterdag 26 mei. Niet alleen buiten, maar ook
binnen de muren van de Pauluskerk in Dordrecht
was het genieten. De Vereniging had een openbare
bijeenkomst georganiseerd over de vraag of het
conservatisme in politieke zin onze bondgenoot is.

DR. KLAAS VAN DER ZWAAG
NIEUWE HOOFDREDACTEUR
PROTESTANTS NEDERLAND

Dr. Klaas van der Zwaag is de nieuwe hoofdredacteur
van Protestants Nederland. De benoeming
vond plaats tijdens de laatste ledenvergadering
van Protestants Nederland, zaterdag 26 mei
in Dordrecht. Van der Zwaag volgt Piet van de
Breevaart op die vanaf 2010 het maandblad eerst als
eindredacteur en later als hoofdredacteur verzorgde.

“DE IDEE VINDEN
WAARVOOR IK WIL
LEVEN EN STERVEN”

Joakim Garff, die verbonden is aan het Søren
Kierkegaard Research Centre in Kopenhagen,
heeft in 2000 een uitvoerige biografie geschreven
over zijn landgenoot Kierkegaard. Onlangs is
deze vertaald in het Nederlands. Garff laat in
zijn boek zien dat er een innige en wijdvertakte
verbondenheid is tussen Kierkegaard als persoon,
zijn werk en zijn tijd. Ik richt me op het verloop
van zijn leven, concentreer me op enkele werken
en sluit af met een korte evaluatie.

DE BIJBEL ALS
BRON VAN HET
DAGELIJKS LEVEN

Het aantal boeken over paus Franciscus is al niet meer
bij te houden. Diverse publicaties geven niet alleen
inzicht in het denken en leven van de kerkleider, maar
ook in de huidige Rooms-Katholieke Kerk.

EEN HERVORMDE
DOMINEE IN HET
ROOMSE ZUIDEN

Ds. G.H. Kersten, predikant van de Gereformeerde
Gemeenten en partijleider van de SGP, was in 1939 enige
tijd als veldprediker in Noord-Brabant gemobiliseerd. In
een bijeenkomst met collega’s in Den Bosch werd hem
eens gevraagd hoe hij zich als protestant voelde in het
roomse zuiden. Kerstens antwoord was: “Ik voel me hier
als in het land der Gadarénen” (Lukas 8: 26)*.

DE VERKIEZING ALS
“COR ECCLESIAE” [1]

Kort na de verdediging van mijn dissertatie over
predestinatie en prediking in Geneve van Calvijn tot
Pictet, werd ik gebeld door iemand die mij vroeg
of ik bij de Geneefse theologen de uitdrukking was
tegengekomen dat de verkiezing het cor ecclesiae
(hart van de kerk) is. Ik kon me dat niet herinneren, en
aangezien ik mezelf ooit eens had afgevraagd waar die
uitdrukking vandaan komt en wat ze precies betekent,
wist ik vrijwel zeker dat ik hem niet was tegengekomen,
omdat het me anders wel opgevallen zou zijn.

LUTHER:
EEN KATHOLIEKE
HERVORMER

Luther was een katholieke hervormer, zo
concludeerden rooms-katholieke theologen over de
reformator tijdens een congres in 2015 onder het
motto van ”Luther: katholiciteit en reformatie” De
gebundelde lezingen bieden interessante inzichten
in Luther vanuit katholiek perspectief.

LESSEN VAN
PRINCETONTHEOLOGEN

In de wetenschap dat het lezen van goede boeken
één van de middelen is, die God gebruikt om
zicht te geven op de betekenis van het evangelie,
om geestelijk en theologisch gevormd te worden,
stimuleer ik mijn gemeenteleden daartoe. Zijn zij
dat niet gewend, dan wijs ik hen op de geschriften
van de Anglicaanse bisschop J.C. Ryle, de negentiende-
eeuwse oefenaar Wulfert Floor en de jong
overleden christelijke gereformeerde predikant F.
Bakker. De inhoud van deze geschriften is bijbels en
de presentatie helder.