Januari 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Luther voor het voetlicht in Amsterdam (Drs. Tera Voorwinden-Hofman, Montfoort)

De proponent in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), René Visser uit Amsterdam, ontving afgelopen woensdag (16 december) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uit handen van dr. S. Hiebsch de eerste VU-Luther Award. Dat is een onderscheiding voor de beste scriptie sinds 2013 over Martin Luther en zijn theologie. Download het hele artikel.

Nader beschouwd (K. van der Zwaag, Barneveld)

HET BRUILOFTSKLEED EN HET AVONDMAAL
Het is een bekende exegese van de bruiloftsgast die aangesproken werd omdat hij geen bruiloftskleed aanhad. Hij verstomde. Een onbekende uitleg – van Calvijn en kerkvader Chrysostomos – is echter dat hier juist de niet-Avondmaalsganger wordt aangesproken. Hoe durf je in de kerk te komen als het sacrament bediend wordt en toch niet deel te nemen? Deze overwegingen kwamen bij mij boven bij het lezen van Nadere Reformatie nu (uitg. Den Hertog, Houten) van dr. W. J. op ’t Hof, een uitgebreide bewerking van zijn afscheidsoratie aan de Vrije Universiteit. Daarin betoogt de hoogleraar dat er vanouds een nauwe band was tussen belijdenis en Avondmaal.

Samenwerking tussen Rome en Reformatie (Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage)

Na de Duitse inval van 10 mei 1940 lieten aartsbisschop De Jong en ds. Gravemeyer geen onzekerheid bestaan over hun houding tegenover de bezetter. Toen enkele adviseurs van De Jong hem een concept van een herderlijke brief met een tegemoetkomende strekking jegens de Duitsers voorlegden, reageerde hij: “Wat is dit voor onzin, heren. Ik wil geen tweede Innitzer zijn!”.

Vanuit de kerkbank (Aart Nederveen)

VAN GRAAFLAND NAAR KELLER EN TERUG
Waar komen al die boeken met witte achterkanten vandaan in uw boekenkast? Is dat misschien uw plankje Tim Keller? Is er in uw gemeente ook een Tim Keller leeskring? En Tim Keller is niet de enige Angelsaksische theoloog in uw boekenkast. Zie ik daar ook Tom Wright staan? In mijn studententijd was dat wel anders. Wij waren gereformeerde jongelingen en lazen Calvijn, Bonhoeffer, Kierkegaard, Noordmans en Graafland. Alles van eigen Europese bodem. Angelsaksisch was synoniem aan evangelisch en dat stond weer voor een erg simpel evangelie. In die tijd kwamen de eerste preken van Keller uit in vertaling. Wij haalden onze neus op en lazen het niet eens. We lazen liever Graafland en zijn boek Gereformeerden op zoek naar God. Dat raakte ons.

‘Amateurhistoricus’ Wieger van der Zwaag (Dr. J.O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht)

Anderhalf jaar geleden overleed ‘amateurhistoricus’ Wieger van der Zwaag (1926-2014). En steeds weer vraag ik me af waarom hij altijd voor een amateur versleten wordt. Hoezo geen echte historicus? Aan zijn kennis van de bronnen lag het niet. Op zijn best aan somtijds onkritisch gebruik ervan. Maar daaraan bezondigen ook zogenaamde ‘echte’ historici zich doorgaans.

Geboekstaafd