Juni 2021

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

GETUIGENIS VAN 1971: OPZIENBAREND PROTEST TEGEN REVOLUTIEGEEST IN DE KERK

Revolutie in de kerk. Dat was het vijftig jaar geleden in de Nederlandse Hervormde Kerk. De maatschappijkritische theologie voerde al jaren de boventoon. Het antwoord was een even revolutionair protest in het Getuigenis van 1971. “Het g ng ergens over”, zegt de nog enige levende ondertekenaar van het spraakmakend manifest, dr. ir. Jan van der Graaf.

KERKORDE VAN 1951: APOSTOLAIR BEWOGEN, MAAR NIET DOORDACHT

Na de Tweede Wereldoorlog ontwaakte in de Nederlandse Hervormde Kerk de bewogenheid voor een ontkerstende wereld. De kerkorde van 1951 stelde daarom het apostolaat v  r het belijden. Maar inhoudelijk werd de term apostolaat niet doordacht. De kerkorde was oprecht bedoeld om de wereld bij de kerk te brengen, maar door de barthiaanse invulling heeft het een groot deel van de kerk in de wereld gebracht.

VOOR CHRISTUS OPSTAAN: KERN VAN ROEPING KERK OM TE GETUIGEN

Een christen is een getuige die “naar voren treedt” en “voor iemand opstaat” (Luk. 16:28; Hand. 2:40). Getuigen is een opzettelijke daad onder de leiding van de Heilige Geest, gericht op de erkenning van Jezus Christus als Heer. Daarbij hebben we andere christenen in de mondiale kerk nodig en is er geen plaats voor een introverte houding.

PROTESTANTISME IS BEWEGING VAN PROTEST EN GETUIGENIS

Het Getuigenis van 1971 was een typisch protestantse reactie: een mengeling van protest en getuigenis. Protest tegen ontwikkelingen in de kerk, getuigenis als de moed om te zeggen waar het op staat. “Protestanten blijven door de eeuwen ook getuigen, al is de vorm steeds anders.”

DS. FRITZ M LLER ALS BLOEDGETUIGE TEGEN POLITIEK EVANGELIE

Getuigenis tegen een politiek Evangelie is in elke tijd actueel, niet alleen in 1971. De Duitse predikant Fritz Müller keerde zich tegen de nazi-ideologie in de kerk. Zijn verweer tegen de diabolische machten van zijn tijd kostte hem het leven, omdat hij getrouw wilde blijven aan Gods Woord en het getuigenis van Jezus Christus.