Mei 2021

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

DRIE PROMINENTEN: ÉÉN IN BELIJDEN, VERSCHILLEND IN ATTITUDE

Het waren drie prominente hervormd-gereformeerden: ds. G. Boer, ds. L. Kievit en dr. A. van Brummelen. Drie personen, één in belijden maar verschillend in geestelijke attitude, zeker ook in de gestalte van de bevinding. In hun onderscheidenheid kunnen ze getypeerd worden als respectievelijk profetisch, priesterlijk en koninklijk.

WOORDEN VAN TROOST IN DOOR RAZZIA GETROFFEN PUTTEN

Een groot deel van de mannelijke bevolking van Putten werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters weggevoerd. Nagenoeg allen kwamen om in Duitsland. Ds. L. Kievit stond als Putter predikant de zwaar getroffen gemeenschap bij. In dit artikel een inkijk in een cruciale episode in zijn loopbaan als dienaar des Woords.

PROF. CORNELIS GRAAFLAND, SMAAKMAKER EN BREED GEWAARDEERD OPINIELEIDER

Prof. dr. Cornelis Graafland (1928-2005) was een markante en spraakmakende theoloog binnen de Gereformeerde Bond. Een smaakmaker en opinieleider, naar wie ook buiten de eigen kring werd geluisterd. Ruim 15 jaar na zijn heengaan is zijn theologie niet in de vergetelheid geraakt. Arjan Boersma schreef een boeiende biografie over deze “tegendraads gereformeerde” theoloog.

PROF. GRAAFLAND: DÓÓR DE (GEREFORMEERDE) TRADITIE HEEN NAAR HET WOORD

Prof. Graafland wilde door de (gereformeerde) traditie heen terug naar de Schrift. Deze denkrichting bracht hem soms tot afwijkende opvattingen over de dubbele predestinatie, de plaats van de belijdenis en de visie op de vrouw in het ambt. Kerkelijk gezien wilde hij voluit gereformeerd in de volkskerk staan, maar hij dacht uiteindelijk laagkerkelijk, met een hang naar de evangelische en charismatische richting.

MET GRAAFLAND OP ZOEK NAAR DE PLEKKEN WAAR GODS GEEST WAAIEN WIL

De naam prof. Graafland was mij van huis uit onbekend. Ik was afkomstig uit een bevindelijk nest waarin men om zo te zeggen kerkelijk ‘de breuk beleefd had’ en waar de oude conventikelvroomheid nog volop bloeide.

EEN TEGENDRAADSE PROFEET

De nieuwe biografie over prof. dr. Cornelis Graafland roept veel herinneringen op. Deze spraakmakende en bevlogen theoloog heeft regelmatig mijn levenspad gekruist. Tijdens mijn studententijd verscheen zijn proefschrift De zekerheid van het geloof (1971). Het bracht een kleine revolutie teweeg. Bij Calvijn was alles nog in evenwicht, het subjectieve en objectieve, maar later kwam er steeds meer een kloof, met als triest dieptepunt het denken van Theodorus van der Groe.Later is Graafland daarop teruggekomen en richtte hij zijn kritiek ook op Calvijn zelf. Hoe verschillend je daar ook over kunt denken, feit is dat hij ons als studenten weer kritisch de bronnen leerde lezen.

DR. IZ. BOOT: ORIGINELE HERVORMDE PREDIKER VAN BEKENDE THEMA’S

Dr. Iz. Boot wilde gewoon hervormd zijn, als dienaar van de gehele kerk en niet om een kerkelijke organisatie te promoten. Zelfs het predicaat “hervormd-gereformeerd” dekte hem niet. Maar de markante dorpsdominee wortelde wel in de Reformatie en Nadere Reformatie.

DE AFSCHEIDING VAN 1834: OPRECHT BEGONNEN MAAR INMIDDELS FAILLIET?

Was de Afscheiding van 1834 een vergissing? Zij was een gereformeerde vroomheidsbeweging die de verbasterde kerk weer terugriep tot Schrift en belijdenis. Maar na bijna twee eeuwen moeten we helaas spreken van een dreigend faillissement, inhoudelijk en kerkelijk. De ijver richt zich veelal op het eigen huis. En van deernis met het geheel blijkt niet zoveel.