Maart 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Gouden eeuw voor doelgroepenbijbels (Drs. Tera Voorwinden-Hofman)

Voor elke doelgroep die je je ook maar kunt bedenken is er in de Verenigde Staten wel een Bijbel op de markt: mannen, vrouwen, chauffeurs, stadsbewoners, sporters, gevangenen, in Nederland woonachtige Joden, brandweerlieden. In Nederland zullen we niet zo ver gaan, maar feit is wel dat het fenomeen doelgroepbijbels sinds enkele jaren ook in Nederland zijn entree gemaakt heeft. Vorige maand verscheen voor liefhebbers van kerkgeschiedenis bij Royal Jongbloed te Heerenveen de Reformatiebijbel. Download het hele artikel.

Nader beschouwd (K. van der Zwaag, Barneveld)

LUTHER: WORSTELING MET ZEKERHEID IS GENERATIEPROBLEEM
We horen het vaak in de kringen van de reformatorische gezindte: een spanning tussen de generaties op het punt van de beleving en toe-eigening van het geloof. Jongeren die op vrijmoedige wijze getuigen van het geloof en de zekerheid van het heil, staan op dit punt nogal eens tegenover een oudere generatie die dat niet kan en vaak ook niet gewend is

Christus is opgestanden (Dr. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn)

Ik publiceerde in het decembernummer van 2007 van Protestants Nederland een artikel over de verspreiding van het Twentse kerstlied ‘Een kindelien so lovelik’. Ik was het tegengekomen in de Christelycke Zee-vaert van de Friese predikant ds. Adam Westerman. Van dat vademecum voor zeevarenden zijn van 1611 tot 1743 meer dan veertig drukken verschenen, de meeste onder de titel Groote Christelycke Zee-vaert, een uitbreiding van de oorspronkelijke pennenvrucht. In deze bestseller staat ook een uit de middeleeuwen daterend Twents paaslied.

Samen op de puinhopen (Dr. J.O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht)

Eind vorig jaar verscheen De toets der kritiek, het proefschrift van Richard Toes waarin hij kritisch terugblikt
op 35 jaar revolutionaire onderwijsvernieuwingen en de wijze waarop daarmee in de gereformeerde gezindte is omgegaan.

Vanuit de kerkbank (Aart Nederveen)

NIET KIEZEN ALS DEUGD
Bijbelvertalingen, schriftgezag, liturgie en vrouwen in het ambt. Zomaar een willekeurige opsomming van thema’s die het leven van orthodoxe christenen in ons goede landje behoorlijk kunnen beroeren. Zelfs de meest vredelievenden onder ons kunnen zich maar moeilijk onttrekken aan dergelijke discussies.

De verzoening overwint (Constantijn Stevens, Dordrecht)

De historicus Cees Fasseur heeft in zijn boek Juliana en Bernhard (2008) koningin Juliana weggezet als een zweverige en koppige koningin die onder invloed stond van Greet Hofmans. Tegenover de visie van de historicus Cees Fasseur heb ik mijn eigen visie op de Greet Hofmans-affaire. Het is prins Bernhard die het begrip ‘Greet Hofmans-affaire’ via de buitenlandse pers in 1956 wereldkundig maakte, terwijl de invloed van Greet Hofmans al tanende was sinds 1950. Historici hebben daarna het beeld klakkeloos als uitgangspunt overgenomen.

Geboekstaafd