Juni 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

DROMEN VAN BIDDAG DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID

De Engelse premier Lord Palmerston gaf bij de cholera-ramp van 1853 deze raad: “Ga niet naar de kerk om te bidden, maar reinigt uw zinkputten (beerputten) en maakt uw riolen leeg, zuivert en lucht uw woningen. Dat is beter voor de cholera, dan vasten en bidden.” Maar is het niet tijd voor een andere richting? Of is het alleen maar een onwerkelijke droom?

ZONDER GEEST VERKWIJNEN DE ZIEL EN DE PREDIKING

De wereldkerk heeft deze maand Pinksteren herdacht. Ondertussen droogt de stroom van boeken over de Heilige Geest niet op. Er wordt zelfs gesproken van een “renaissance van de Geest”. De hausse aan literatuur laat zien dat de mens een blijvende spirituele honger heeft en dat hij zijn ziel niet straffeloos kan laten verkommeren.

EEN VOLKSLIED MET BIJBELSE EN GEREFORMEERDE INHOUD

Het Wilhelmus wordt wel het oudste volkslied ter wereld genoemd. Het is een lied dat ten nauwste verweven is met de bevrijding van ons land van het Spaanse juk. Maar vooral bijzonder is het dat het een Bijbels-gereformeerde inhoud heeft. We mogen dankbaar zijn dat we in deze tijd van massale afval dit volkslied nog mogen hebben!

“ALZO ZAL GANS ISRAËL ZALIG WORDEN” BLIJVENDE STEEN DES AANSTOOTS IN GESCHIEDENIS VAN DE KERK

Tot de dag van vandaag worstelt de christelijke traditie met de uitleg van deze raadselachtige woorden van Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Heeft de apostel hier de Kerk op het oog, of toch echt het volk Israël?