Oktober 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

SPANNING TUSSEN SLAAFSE GEBONDENHEID EN PURITEINSE BEWOGENHEID

Het verzet tegen slavernij, het abolitionisme, nam in Europese landen en hun Amerikaanse ex-koloniën vanaf het einde van de achttiende eeuw langzaam toe. De weerstand tegen de afschaffing van de slavenhandel en slavernij was echter groot, vooral ook in Amerika. Er ligt nog steeds een smet op de Verenigde Staten die altijd prat gingen op de vrijheid van religie.

“AMERIKA IS PRODUCT VAN VERLICHTING, NIET VAN PURITANISME”

De Amerikaanse Revolutie (1774-83) was ooit het grote voorbeeld voor de gehele wereld, zo stelt Jonathan Israel. De Founding Fathers waren grotendeels verlichte en zelfs anti-godsdienstige mensen. “Een puriteinse oorsprong is een mythe, hardnekkig in het leven geroepen door predikanten.” Een stelling waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

EEN PRENTBIJBEL AANGEPAST VOOR PROTESTANTSE OGEN

In de collectie van Museum Catharijneconvent is een prachtig exemplaar aanwezig van de zeventiendeeeuwse prentbijbel Theatrum Biblicum. Het is een prentbijbel aangepast voor protestantse ogen.

REFORMATIE HELPT TEGEN ALLE TRANEN OVER VERDEELDHEID

De maand oktober staat vanouds garant voor de vele herdenkingen van de Reformatie. Het zal dit jaar ongetwijfeld minder zijn vanwege het coronavirus, maar we weten dat de belangstelling voor deze (vaak interkerkelijke) bijeenkomsten al jaren flink terugloopt. Dat heeft onmiskenbaar te maken met het tanend historisch besef; men heeft steeds minder oog voor het rijke erfgoed van de Reformatie. Hoe je de Hervorming ook interpreteert, zij blijft toch de grote omwenteling in de zestiende eeuw in kerk en samenleving, baanbrekend, vernieuwend en verfrissend.

ZENDINGS-DIACONESSEN, TROUWE NAVOLGSTERS VAN CHRISTUS

Zendings-Diaconessen: ze waren een niet weg te denken fenomeen in Europa, en ook in ons land. Trouwe navolgsters van Christus, met veel impact op het leven in zijn totaliteit. Katinka Fikse-Omon bracht een waardige hommage aan deze bijzondere vrouwen.