November 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

“KUYPER WAS ÉÉN VAN DE BOEIENDSTE NEDERLANDERS OOIT”

Abraham Kuyper geldt vanwege zijn reputatie als calvinist en voorman van de gereformeerden voor vele seculiere Nederlanders als afgedaan. Toch lijkt nu de tijd rijp voor een herwaardering, want Kuyper was zoveel meer dan dat. Hij was de eerste democraat en één van de boeiendste Nederlanders ooit.”

KUYPER BOTSTE MET THEOCRATISCH IDEAAL VAN HOEDEMAKER

Kuyper en Hoedemaker streden samen tegen de modernen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er voltrok zich een scheiding der geesten. Kuyper bouwde met zijn Doleantie een kerk met gelijkgezinden op. Hoedemaker bleef het geheel van de natie en de kerk trouw. Hij bekommerde zich om “de verbreking van Jozef.”

BEELD KUYPER IN KERK HAARLEM INZET FELLE DISCUSSIE

In de collectie van Museum Catharijneconvent bevindt zich een markant beeld van Abraham Kuyper. Het is het gipsmodel voor het in natuursteen uitgevoerde beeld dat het exterieur van de Kloppersingelkerk te Haarlem verfraaide. Plaatsing ervan ging echter niet van een leien dakje.

KINDERSTERFTE AAN DE DIJK

“Wat vind je zelf?” of: “Wat voelde je toen dat gebeurde?” Dit zijn vragen die wij aan elkaar en onze kinderen vaak stellen. Wat je zelf ervaart is belangrijk om te benoemen. Zeker als er iets ergs in je leven gebeurt. Steek je kop niet in het zand. Hoe waar dit ook allemaal is, onze voorouders hadden wat minder tijd om bewust met hun verdriet en hun levensvragen om te gaan. Er moest gewerkt worden om de buik te vullen.

RATZINGER: GEEN PANTSERKARDINAAL, MAAR STRIJDER TEGEN TIJDGEEST

Een eerherstel voor Joseph Ratzinger. Zo zou men de biografie van Peter Seewald over de voormalige paus Benedictus XVI kunnen samenvatten. Ratzinger was niet de hardliner, de starre conservatief, een “pantserkardinaal”, zoals hij in de media werd neergezet, maar een strijder tegen de liberale en seculiere tijdgeest.

MIDDELEEUWER ANSELMUS ALS ANTWOORD OP OPKOMST ISLAM

De laatste tijd is er in Nederland een hernieuwde discussie gaande over de leer van de “verzoening door voldoening” zoals deze eeuwen geleden onder woorden is gebracht door de theoloog Anselmus van Canterbury (1033 – 1109) in zijn boek Cur deus homo (waarom God mens werd). Directe aanleiding tot deze discussie is het boek van Reinier Sonneveld: Het vergeten evangelie.1

PAUL GERHARDT, EEN VEELZIJDIGE LUTHERSE DOMINEE EN DICHTER

Paul Gerhardt: velen kennen zijn naam, maar wie was deze dominee en dichter nu eigenlijk? Bekend zijn zijn liederen “Beveel gerust uw wegen” en “O Haupt voll Blut und Wunden” dat door Johann Sebastian Bach in zijn Matthäuspassion werd gebruikt.