Mei 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

‘CORONA’ ALS AANSPORING TOT DE KROON DES LEVENS

Geen woord is er in deze heftige tijden dat zo dikwijls valt – bij monde en in geschrifte – als het c-woord: coronavirus, coronapandemie, coronacrisis... Eerder dachten we het in deze maanden van 75 jaar bevrijding vooral te zullen hebben over de v van victorie, vrede en vrijheid. Dat werd snel anders.

EPIDEMIEËN: WAKE-UP CALL VOOR KERKEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Nu de hele wereld gedompeld is in de coronacrisis, is er alle reden om ons licht op te steken bij wat de christelijke kerk door de eeuwen heeft geleerd van epidemieën. Besmettelijke ziekten hebben de kerk tot inkeer en verootmoediging gebracht, maar ook de wereld tot bekering.

HET APPÈL VAN DS. DIRK MOLENAAR TIJDENS EEN CHOLERA-EPIDEMIE

De huidige coronacrisis vraagt om een tijdbetrokken prediking: het profetisch belichten van deze tijd vanuit het Woord. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in een aantal Leerredenen van de bekende Haagse hervormde predikant Dirk Molenaar (1786-1865), geschreven naar aanleiding van een ingrijpende cholera-epidemie.

ADRIAEN BRUYNVISCH, EEN ONBEKENDE ZEEUWSE PREDIKANT

De Zeeuwse predikant Adriaen Bruynvisch (1628-1676) is minder bekend geworden dan zijn oom Udemans. Maar zijn veelzijdig werk verdient zeker ook in deze tijd aandacht. Zijn prediking getuigde krachtig van het heil in Christus en in zijn werk bewees hij zich als een scherp bestrijder van dwalingen.

OOG OM OOG: GEEN OPROEP TOT WRAAK

Naar aanleiding van een uitspraak van de officier van justitie in de rechtszaak tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen T. stelt Hans van de Breevaart de toepassing van het zogenoemde oog om oogbeginsel aan de orde. Maar is dit beginsel correct uitgelegd door de eeuwen heen?

DE OPWEKKING VAN LAZARUS

Oog in oog staat de kijker met de doodsbleke Lazarus, die zich langzaam opricht in zijn graf. Daaromheen verdringen zich de getuigen van het wonder. De een deinst geschrokken achteruit, de ander dringt zich juist naar voren om het beter te kunnen zien.