2022 #10

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

“Protestanten gooiden ten onrechte de beelden weg”

Dr. Klaas van der Zwaag

De afkeer van het beeld heeft het protestantisme eeuwenlang gestempeld. Een zekere heroverweging is broodnodig, vindt dr. Alfred Bronswijk (80). “De kerk heeft eeuwenlang haar geloof gevoed door het beeld en het visuele. En we leven nu opnieuw in een visueel tijdperk waarin het beeld onmisbaar is.”

Beeldenstorm van 1566: achtergronden, feiten en mythes

W. Voorwinden-Hofman MA

De befaamde Beeldenstorm van 1566 staat in het collectieve geheugen van veel Nederlanders gegrift. Ontstaan in Vlaanderen trok deze als een wervelwind door heel de Lage Landen. Voor de Rooms-Katholieke Kerk waren de vernielingen schending van de kerk en dus van Gods bezit. Maar beelden waren voor haar uiteindelijk vervangbare objecten, vernieling van relieken en kunst was des te schrijnender.

Christelijke kunst staat of valt met de blik op Christus

Ds. Anne van der Sloot

Beeldende kunst is veelzeggend. Zij kan de mens helpen om het gedachteklimaat van onze tijd vanuit christelijk perspectief beter te begrijpen en zo te beoordelen. Het criterium voor echte christelijke kunst is het geloof in Christus.

“Videogames laten zien dat we niet zonder religie kunnen”

W. Voorwinden-Hofman MA

In veel videogames vliegen geweld, seks, drugs en aanverwante artikelen je om de oren en wordt religie soms neergezet als ultiem middel voor onderdrukking. Volgens Frank Bosman is er echter meer te zeggen. “Games zitten vol verwijzingen naar de Bijbel en de christelijke traditie.”

Een Kunstbijbel om de beeldhonger te stillen

Dr. Klaas van der Zwaag

Het is een van de grootste paradoxen in de zestiende eeuw: na de heftige beeldenstorm van 1566 in de Noordelijke Nederlanden werden er volop ‘religieuze’ schilderijen geproduceerd.

Tekstborden in kerken: visuele vormgeving van geloof in het Woord

Dr. Jacolien Wubs

De ruimte voor het beeld in de kerken werd met de komst van de Reformatie sterk ingeperkt. Alles moest gericht zijn op de prediking van het Woord, en de kansel kreeg een centrale plaats in de kerk. Toch wilden gereformeerden het geloof ook – binnen hun kaders – op een visuele manier overbrengen. Dat gebeurde met behulp van tekstborden en tekstschilderingen.

Mij spreekt het beeld een tale

Wouter van Voorst

“Gij zult u geen gesneden beelden maken” (Exodus 20:4). Het verbod lijkt glashelder te zijn en geen enkele ruimte te laten voor het maken en het devoot gebruiken van religieuze afbeeldingen. Maar is dat zo? Het Woord heeft meer aspecten dan alleen het verbale.

Beeldverbod Oude Testament wil verering van de ene God veilig stellen

Dr. A. J. (Hans) van den Herik

Eén van de unieke aspecten van de godsdienst van Israël is het ontbreken van godenbeelden. Waar in alle godsdiensten van het Oude Nabije Oosten (en ver daarbuiten) beelden een onmisbare plaats in de eredienst innemen, ontbreken deze in het Bijbelse geloof volledig. Het beeldverbod beoogt de verering van de ene God veilig te stellen.

Beelden als opstapje om vaak gesloten Bijbel dichterbij te brengen

Jan van 't Hoff

Zo’n vier jaar geleden kreeg ik de opdracht de hoofdlijn van de Bijbel te verbeelden in een serie schilderijen, met het doel het Evangelie zo breed mogelijk te delen.

Kunst in het spoor van Calvijn

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

De Reformatie zette niet alleen een stempel op het geloof en de theologie van haar volgelingen, maar had ook invloed op hoe ze omgingen met beeldende kunst. Net als de andere protestantse tradities ontwikkelde het calvinisme een eigen benadering van kunst. Hoewel Calvijn waarschuwde tegen een onzuiver en onrechtmatig gebruik van kunst, stond hij er in principe positief tegenover.