Financiën / ANBI

Bank

NL 04 INGB 0000195500 t.n.v. Vereniging Protestants Nederland

ANBI

Gegevens voor de ANBI status van de Vereniging Protestants Nederland:

Naam:  Vereniging Protestants Nederland
Fiscaal nummer: 8073.38.643
Contactgegevens: www.protestantsnederland.nl/contact
Huidig bestuur: www.protestantsnederland.nl/vereniging/bestuur

ANBI gegevens algemene publicatieplicht

Beleidsplan

Het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden geformuleerd voor 2019:

  1. Het organiseren van symposia en studiebijeenkomsten;
  2. Voortgaande verbetering van de financiële positie.

Het beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding, alleen een reiskostenvergoeding voor het bezoeken van vergaderingen. De hoofdredacteur van ons tweemaandelijks blad en de scribenten ontvangen een passende en gebruikelijke (auteurs-) vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling/missie

Hiervoor verwijzen we u door naar www.protestantsnederland.nl/vereniging/missie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2020

2019

2018