April 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Predikant werd bloedgetuige (A.B. Goedhart, Leerbroek)

Helmut Hesse (1916-1943) was nog maar zevenentwintig jaar, toen hij op 8 juni 1943 in Wuppertal-Elberfeld werd gearresteerd. Hij kwam niet meer vrij, want op 24 november 1943 stierf hij in het concentratiekamp Dachau om het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Download het hele artikel.

De psalmberijming van Datheen (Dr. C. van den Berg)

In 1540, ten tijde van de Reformatie, verscheen er een complete psalmberijming in onze taal, geschreven door Willem van Zuylen van Nyevelt (?-1543). Vooral doopsgezinden gebruikten deze “Souterliedekens” (souter = psouter = psalter), maar de calvinisten koesterden bezwaren. Waarom? a: Deze berijming week te sterk af van de onberijmde, Hebreeuwse grondtekst. b. De verzen moest men zingen op de melodieën van populaire volksliedjes.

Vanuit de kerkbank (Aart Nederveen)

SPELEN ALS KINDEREN
‘Papa, doet u een spelletje met mij?’ Elke vader kent deze vraag. Maar het komt niet altijd uit. Als de e-mails en de deadlines nog door je hoofd buitelen, is een spelletje wel het laatste waar je aan wilt denken. Je bent net thuis en in de keuken staat ook de afwas nog te wachten. Toch is het spelletje belangrijker dan de afwas of de afspraken van de volgende dag. Het zou je zomaar op een idee kunnen brengen van wat echt belangrijk is.

Gereformeerd zonder kop of staart (Dr. J. Roelevink, Zoetermeer)

Dat zal u wel verbazen! Een gereformeerde kerk, maar geen plaatselijke gemeenten en in de praktijk ook geen synoden. Zonder kop of staart, alleen een lijf van erg grote kerkenraden. Wat blijft er dan over van een presbyteriale kerkorde? Toch ging het zo in het Frankrijk van Napoleon. Ook in Nederland had de keizer die regeling bijna ingevoerd.

Ingezonden (Drs. Evert Blaauwendraat, Bergambacht)

RECHT DOEN AAN 35 JAAR ONDERWIJSGESCHIEDENIS
Dr. J.O. van de Breevaart geeft in het maartnummer van Protestants Nederland zijn visie op de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. De titel van zijn artikel is meteen de eindconclusie: Na 35 jaar revolutionaire onderwijsvernieuwingen Samen op de puinhopen. Het artikel van Van de Breevaart getuigt van weinig historisch besef en dat in een blad dat als missie heeft: verdiept historisch bewustzijn. Dit vraagt om reactie en correctie. En dat te meer omdat bepaalde pedagogen en een heel instituut in een kwaad daglicht worden gesteld.

Hoe belangrijk is een komma? (H. Boele, Hendrik-Ido-Ambacht)

In het christelijk gereformeerde Kerkblad van het Noorden van 19 maart 2016 gaat Art van der Molen uit Bierum in op het vierde artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en begraven, nedergedaald ter helle.’ Hij stelt in: ‘De ene komma is de andere niet’: ‘Natuurlijk heeft de Heer geleden onder het bewind van Pilatus, maar zou het niet juister zijn om de komma achter ‘Pilatus’ te verschuiven naar achter ‘geleden heeft’?.

Gedachten over Vreekamp, Veluwe en Vivaldi (Tera Voorwinden-Hofman)

Een door Joodse vragen uitgedaagde heiden-christelijke theoloog. Zo presenteerde de op 29 februari van dit jaar omgekomen Veluwenaar, dominee en theoloog Henk Vreekamp zich op zijn website. In 1991 verscheen zijn boek Gedachten over gedenken. Toen waren het de Joodse wortels van de christelijke kalender die de auteur wilde bloot leggen: wat betekent het dat ik als christen de Joodse Messias volg? De kerk kan en mag niet om deze vraag heen. In dit artikel ook aandacht voor de nieuwste en laatste Vreekamp: Het jaar van Vivaldi. Hemel en aarde in de seizoenen. Dat boek kwam uit op 3 maart, de dag van de afscheidsdienst van Henk Vreekamp. Te zijner nagedachtenis.

Geboekstaafd