Augustus/September 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

SYNODE VAN DORDT BLIJFT ACTUEEL NA EINDE HERDENKINGEN

De herdenkingsroes over 400 jaar Synode van Dordrecht is over haar hoogtepunt heen. Een nalezing van enkele publicaties laat zien dat de problematiek onveranderd actueel is. Wat vooral naar boven komt is de eenstemmigheid van een internationaal gereformeerd gezelschap over fundamentele aspecten van de heilsleer.

KERK IN SPANJE HOUDT AFSTAND TOT DORDTSE LEERREGELS

Waar de Reformatie stond voor eenheid en identiteit, staat de Synode van Dordrecht voor verdeeldheid en verschil. De Spaanse evangelische kerken erkenden in 2017 -tijdens de herdenking van 500 jaar Reformatie- voluit het belang van de beweging die Maarten Luther op gang bracht, maar handhaven hun kritische afstand tot Dordrecht.

“VERSCHILLEN BRENGEN GELOVIGEN JUIST DICHTER BIJ ELKAAR”

“De oecumene ligt niet op zijn gat, maar er is juist sprake van een ontwikkeling naar meer verdieping. Verschillen doen er weer toe, maar die brengen gelovigen juist dichter bij elkaar als we elkaars toewijding aan de levende Heer zien.”

EEN VROUWELIJKE BIJDRAGE AAN LUTHERS REFORMATIE

In Duitse literatuur wordt ze wel aangeduid als “Reformatorin”, een vrouwelijke reformator dus. Nu is dat wel wat te veel eer, maar een bijzondere vrouw was ze zeker en uit volle overtuiging reformatorisch gezind: Argula von Grumbach-Stauff (1492-1568?).

KUNST ALS BRUG TUSSEN MENSEN VAN NU EN DE BIJBEL

Tot 6 mei konden bezoekers in het Rijksmuseum langs twaalf kunstwerken lopen die regelrecht op de Bijbel teruggaan. Daarna ging één schilderij terug in depot en zijn er nog steeds elf prachtstukken te zien. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert een ‘Bijbelroute’ in het Rijksmuseum en wil laten zien dat kunst een brug kan slaan tussen mensen van nu en de Bijbel.

ORIGINELE WERKEN KEES DE KORT VOOR HET EERST PUBLIEK GETOOND

In de tentoonstelling KEES DE KORT | IKONEN Christelijke feestdagen in beeld van het Ikonenmuseum in Kampen zijn ruim zestig werken uit de beginperiode (1964-1979) van de Bergense kunstschilder te zien.

JOHANNES JACOBUS VAN OOSTERZEE, EEN INVLOEDRIJKE KANSELREDENAAR

De negentiende-eeuwse theoloog J.J. van Oosterzee staat bekend om zijn grote welsprekendheid en kanselgaven. Hij wist zijn tijdgenoten bijzonder te boeien door zijn prediking. De bekende A. Pierson, die zeer kritisch tegenover hem stond, oordeelde dat Van Oosterzee gedurende veertig jaar als prediker “een door niemand geëvenaarde betekenis in Nederland heeft gehad.”