Augustus / September 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

AFSCHAFFING MENSENHANDEL VOOR KERKEN IN VS SOMS BRUG TE VER

De slavernij verdeelde niet alleen de Amerikaanse samenleving, maar ook de kerken. Men kritiseerde de mensonterende mensenhandel, maar afschaffing van het systeem als zodanig was voor menigeen een brug te ver.

ROME ZOEKT WEG TUSSEN HERVORMING EN TRADITIE

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk die sterk in beweging is. Felle interne debatten vinden plaats over de koers van de kerk en de noodzaak van hervorming. Opvallend is dat de uniformiteit wereldwijd steeds meer onder druk staat.

KERK IN MIDDELEEUWEN KENDE BEDRIJVIGE ‘ZIELENHEILSMARKT’

In de Middeleeuwen wierp de Roomse Kerk zich op als bemiddelaar voor het zielenheil van zijn leden. Het leidde tot een heuse ‘zielenheilsmarkt’ die de kerk geen windeieren legde. De Reformatie maakte er korte metten mee.

WILHELMUS IS NIET EEN EXCLUSIEF GEREFORMEERD VOLKSLIED

In ons blad van juni jongstleden schreef drs. W.P. Emaus een artikel over ons volkslied.1 Een interessant artikel, maar het roept bij mij een reactie op. Is ons volkslied werkelijk “zuiver gereformeerd”? Ik heb er mijn vragen bij.

ZOON VAN RÉVEILPREDIKANT FOCKENS WERD KRANKZINNIG

Weinig lezers zullen de naam van de astronoom Gerhard Fockens (1810-1870) kennen. Aan deze vergeten geleerde, die het grootste deel van zijn leven in krankzinnigheid heeft doorgebracht, heeft Mart van Lieburg een omvangrijke biografie gewijd. We geven een impressie.