December 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

ZWINGLI, THEOLOOG VAN EEN GENORMEERDE VRIJHEID

Zwingli was een theoloog van de vrijheid. Vrij van Rome en vrij om de Schrift volgens de nieuwe regels van het humanisme te interpreteren. Maar de vrijheid die sommigen van zijn volgelingen -de doperse radicalen- praktiseerden, was voor hem een brug te ver. De reformator verwerkte de vrijheid in een genormeerde en brede visie op kerk en samenleving.

VAN WORSTINCIDENT TOT AFSCHAFFING VAN DE MIS

Ongeveer gelijk met Luther in Duitsland trad Huldrych Zwingli (1484-1531) op in Zwitserland, naar eigen zeggen totaal onafhankelijk van Luther. Zijn eerste daad van verzet tegen de kerk was het eten van een worst in de vastentijd van het voorjaar van 1522. Het zou uiteindelijk uitlopen op de afschaffing van de mis in Zürich in 1525. Wie was Zwingli?

ZWINGLI LEZEN IS EEN MUST VOOR GEREFORMEERDE PROTESTANTEN

Hoewel Zwingli als reformator veel minder aandacht heeft gekregen in ons land dan Luther is juist bij hem en zijn opvolger Heinrich Bullinger het gereformeerd protestantisme begonnen. “Het was de Zwitserse Reformator die in 1519 met de zogenaamde lectio continua begon”, zo stelt dr. Harm Veldman.

DE REFORMATIE: EEN BONT GEZELSCHAP

De centrale plaats wordt toegekend aan Luther en Calvijn, die omringd worden door zowel voorlopers als navolgers.

ZWINGLI’S 67 STELLINGEN: WARM PLEIDOOI VOOR DE SCHRIFT

Dat de Reformatie in 1517 begon met 95 stellingen, door Luther opgesteld om de aflaatpraktijk aan de kaak te stellen, is velen bekend. Dat Huldrych Zwingli in Zürich enkele jaren later dezelfde methode toepaste, is minder bekend. Zijn 67 stellingen oftewel “Schlussreden” zijn echter van grote invloed geweest en behoren zelfs tot zijn voornaamste geschriften. Zijn theologie laat zich er goed aan aflezen.

OOK ZWINGLI ONDER DE DOPERSEN…?

Het is raar gegaan met de herinnering aan Zwingli. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was van deze reformator in Nederland niet veel meer over dan het beeld zoals dat gepropageerd werd door de zogenaamde Zwingli-bond.