Februari 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

De reformatie gered (René Visser, Amsterdam)

Het is maart 1522, en het einde van de reformatie lijkt nabij. In Wittenberg willen radicale aanhangers van de reformatie hervormingen in de kerk en in het klooster doorvoeren. Wie niet meedoet wordt met geweld bedreigd en zelfs een beeldenstorm wordt niet geschuwd. Voor de keurvorst is de maat vol, maar men is niet meer voor rede vatbaar. Dr. Martin Luther zelf bevindt zich 200 kilometer verder, geëxcommuniceerd en vogelvrij
verklaard is hij ondergedoken op de Wartburg. Met gevaar voor eigen leven besluit hij terug te komen naar
Wittenberg en acht dagen achter elkaar de preekstoel te beklimmen. Alle ogen zijn op hem gevestigd. Download het hele artikel.

Nader beschouwd (K. van der Zwaag, Barneveld)

2016 IN TEKEN VAN DE BARMHARTIGHEID
Paus Franciscus heeft het jaar 2016 uitgeroepen als “het jaar van de barmhartigheid”. Het is een thema dat hem werkelijk op het lijf is geschreven. Tegelijkertijd laat hij zien hoe hij dit begrip inkadert in een optimistische visie op de mens. Paus Franciscus staat bekend als een sociale paus. Geen dogmatische scherpslijper of afstandelijke geleerde, maar een kerkleider die vooral met mensen in contact wil zijn, met name met hen die aan de onderkant van de samenleving verkeren.

Een bescheiden tolk van het Réveil (H. Boele, Hendrik-Ido-Ambacht)

Wanneer men zich verdiept in de geschiedenis van het Réveil, komt men met enige regelmaat
de naam H.J. Koenen tegen. Het is opvallend dat er nooit een goede biografie over deze geleerde verschenen is. Destijds heeft Réveilkenner dr. M.E. Kluit zich ook al afgevraagd: ‘Waar blijft de goed gedocumenteerde biografie van H.J. Koenen?’ Van andere vooraanstaande personen uit deze kring verschenen dissertaties, maar niet van hem.

Pierre Brully: predikant in Doornik (Dr. H. Veldman, Zuidhorn)

De reformator Johannes Calvijn ontving in Genève op een gegeven moment vanuit de Zuid-Nederlandse stad Doornik een dringend verzoek om hulp voor de verkondiging van het zuivere evangelie. De stadsbevolking keek uit naar werkelijke geloofsvernieuwing in voluit reformatorische zin.

Gesignaleerd (ds. L.J. Geluk, Rotterdam)

KONING BIJ DE GRATIE GODS
Het is niet de eerste keer dat het parlementslid mevrouw Stientje van Veldhoven – van der Meer er blijkt van geeft dat zij af wil van de vermelding ‘bij de gratie Gods’. Bij de afkondiging van iedere wet en koninklijk besluit staat immers achter de naam van de regerende vorst: ‘bij de gratie Gods.’ Dat is dus bij onze tegenwoordige vorst: “Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods. Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau…”. ‘Bij de gratie Gods’ betekent dat de vorst niet door een machtsgreep op de troon zit en evenmin zijn ambt dankt aan het volk.

Een troostbrief van Calvijn (Ds. M. Goudriaan, Ede)

De reformator Johannes Calvijn had een serie colleges aan studenten gegeven over het Bijbelboek Daniël. Van deze serie verscheen in 1561 een boek. Calvijn droeg dit werk op aan de protestanten van zijn geboorteland Frankrijk. Hij schreef daartoe een brief aan hen. Vanuit Frankrijk, met name vanuit de gemeente van Parijs, had men Calvijn verzocht om daarheen te komen, maar deze kreeg geen toestemming van de Raad van Genève. Calvijn wilde door deze (troost)brief blijk geven van zijn hartelijke verbondenheid aan en meeleven met de geloofsgenoten in zijn geboorteland.

Zuil geen garantie voor een levend geloof? (Dr. J.O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht)

Processen van secularisering binnen de bevindelijk gereformeerde zuil versterken de angst dat de secularisering in Nederland niet meer te stoppen is. Daartegenover leeft onder evangelisch-gereformeerde christenen een sterke verwachting dat er een opwekking aanstaande is.