Februari 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

KUYPER EN BAVINCK, TWEE VADERS VAN HET NEOCALVINISME

Abraham Kuyper en Herman Bavinck, twee vaders van het neocalvinisme. Hun honderdste sterdag wordt dit en volgend jaar herdacht. Onbetwiste leiders van de Gereformeerde Kerken in Nederland en ook internationaal van grote invloed, al bestaat tussen de stijl van beiden een wereld van verschil.

EEN GEREFORMEERDE ETHIEK DIE HELAAS NOOIT EERDER HET LICHT ZAG

Het blijft een prachtig verhaal. Kampens onderzoeker Dirk van Keulen is druk bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van een deel uit het Verzameld Werk van prof. dr. A.A. van Ruler. Op zoek naar materiaal in het magazijn van de Theologische Universiteit dat hem kan helpen bij deze uitgave, stuit Van Keulen in 2007 op een dikke bruine band. Op de rug staat in gouden letters ‘Bavinck, Ethiek’

“PROTESTANTEN ERKENDEN HET GOEDE BIJ ROOMS-KATHOLIEKEN”

Als wetenschapper kijkt hij anders naar het confessionele landschap in de zeventiende eeuw dan de ‘gewone’ kerkganger. “Maar ook als christen ga je genuanceerder kijken naar het katholicisme en stel je jezelf de vraag: hoe moet ik me ertoe verhouden?”, zegt dr. Jan van de Kamp uit Apeldoorn.

SCHATGRAVEN IN GEREFORMEERDE THEOLOGIE

Schatgraven in de gereformeerde theologie. Deze ervaring doet de lezer op bij het lezen van twee nieuwe werken van de Amerikaanse puriteinse theoloog Joel Beeke. Hij verbindt academische discipline met persoonlijke vroomheid.

MET DE POLEN TEGEN DE GEEST DER EEUW

De Polen dreigen de Europese Unie te verlaten. Omgekeerd dreigt de Unie zelf met een zogenaamde artikel 7-procedure. Polen wordt dan, wanneer ze zich niet voegt naar Europese regelgeving, het stemrecht binnen de Raad van Europa ontnomen.

DR. C. RIJNSDORP KON CALVINIST NIET WARM KRIJGEN VOOR CULTUUR

Dr. Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) wilde het gereformeerde volksdeel laten kennismaken met muziek, literatuur en kunst. Maar hij slaagde daar niet in, zodat de kerk veel talent verloor door een negatieve visie op cultuur, zo betreurt dr. Anne Schipper. Het is zijn verdienste Rijnsdorp aan de vergetelheid te ontrukken door twee boeiende proefschriften aan hem te wijden.

AVONDMAALSGEREI FRANSE PROTESTANTEN TOONT EENVOUD IN ZILVER

Dat vele Franse protestanten die eind 17e eeuw naar de Noordelijke Nederlanden vluchtten niet onbemiddeld waren, is bekend. Vooral in het westen van ons land zorgden deze Hugenoten niet alleen op godsdienstig maar ook op economisch gebied voor een impuls.