Januari 2020

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

ONDERZOEK PIËTISME BELEEFT HOOGTEPUNT OP VRIJE UNIVERSITEIT

Het waren hoogtijtijden voor de liefhebbers van het piëtisme in de afgelopen decembermaand. Leen van Valen en Gert Leurdijk behaalden kort achter elkaar de doctorstitel. Twee bekenden in de gereformeerde gezindte brachten een grote achterban op de been, zodat de beide plechtigheden ook het karakter kregen van een reünie. De herinnering kwam naar boven aan de ooit druk bezochte ‘toogdagen’ over de Nadere Reformatie.

REURING OVER KUNST IN DOM VAN KEULEN

De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. De Keulse Dom had de bombardementen op de stad wonderlijk doorstaan. Een nieuw glasraam in 2007 leidde tot een heftige controverse. De kardinaal beschouwde het ontwerp als ontaarde kunst, op gespannen voet met de nauwe binding van kerkgebouw en liturgie. Het kapittel heeft zich tijdens de ontwerpfase de religieuze regie uit handen laten nemen.

GEREFORMEERDE BELIJDENIS IS EVEN KATHOLIEK ALS NICEA-CONSTANTINOPEL

Met het grootste deel van de wereldkerk delen reformatorische kerken al anderhalf millennium de drie oecumenische belijdenissen van de Vroege Kerk. Teruggaan achter de Reformatie en de Drie Formulieren van Enigheid, zoals prof. dr. A. van de Beek bepleit, is naïef en ondoordacht. De Drie Formulieren van Enigheid hebben een voluit katholiek gehalte.

HERONTDEKTE BIJBEL IN REFORMATIE VERGT STEEDS TOE-EIGENING

De Reformatie heeft de kracht van het Woord van God weer ontdekt. Niet dat de Bijbel verboden was, maar de bevrijdende kracht ervan werd verhinderd door kerkelijke structuren en theologische systemen. Hoe functioneert het gezag van de Bijbel vanuit reformatorisch perspectief en in welke vorm is die acceptabel voor deze tijd? We beantwoorden die vraag vanuit een breed leesavontuur.