Gereformeerd in de volkskerk!?

Protestants Nederland organiseert, in samenwerking met de Gereformeerde Bond in de PKN, een conferentie:

Gereformeerd in de volkskerk!?

Hervormd-gereformeerd denken in perspectief
D.V. donderdag 23 juni 2022,
Kerkelijk centrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten,
14.30-20.00 uur

Dagvoorzitter: ds. H. Westerhout, hervormd predikant in Hasselt

Middagprogramma

14.30 uur. Opening: ds. W.J. Westland, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
14.45 uur. Dr. ir. J. van der Graaf, “Gereformeerd in een volkskerk”
15.15 uur. Ds. J.M.J. Kieviet, “Volkskerk en Afscheiding, een spannende verhouding”
15.45-16.15 uur. Pauze
16.15 uur. Ds. K.M. Teeuw, “De betekenis van ds. L. Kievit voor een jongere generatie
theologen”
16.45-17.00. Korte discussie
17.00-18.00. Maaltijd

Avondprogramma

18.00 uur. Dr. W. Dekker, “Ds. G. Boer en de Godsvraag in deze tijd”
18.30 uur. Prof. dr. W. van Vlastuin, “Volkskerk en confessie”
19.00-20.00 uur. Forum met de inleiders.
20.00 uur. Sluiting: ds. J. J. Verhaar, bestuurslid van Protestants Nederland

Kosten hele dag € 15 (inclusief koffie/thee, maaltijd en brochure met de daarin opgenomen
lezingen)

De conferentie wordt mede georganiseerd naar aanleiding van het verzameld werk van de
predikanten G. Boer, I. en L. Kievit en A. van Brummelen.

Graag aanmelden door een mail te sturen naar info@protestantsnederland.nl en tevens het bedrag van € 15 p.p. over te maken op rek.nr. NL04INGB0000 195 500 t.n.v. penningmeester VPN en onder vermelding: conferentie